Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018
Κανονισμοί
Φίλτρο: Εμφάνιση #:
Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Εκτύπωση

Με την 113/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λήμνου, ψηφίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Λήμνου που αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με εφαρμογή σε όλη την επικράτεια του Δήμου Λήμνου.

Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Λήμνου

Κανονισμός Αποχέτευσης Εκτύπωση
Με την 262/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λήμνου, ψηφίστηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας, Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα και Τοπικής Κοινότητας Κορνού του Δήμου Λήμνου.ENTYΠΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΚανονισμός Καθαριότητας Εκτύπωση
Με την 05/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, ψηφίστηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας, που αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με εφαρμογή σε όλη την επικράτεια του Δήμου Λήμνου.
Με την 124/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, ορίστηκαν τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ανά είδος παράβασης.
Κανονισμός Ύδρευσης Εκτύπωση
Με την 360/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λήμνου, ψηφίστηκε ο Κανονισμός Ύδρευσης, που αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με εφαρμογή σε όλη την επικράτεια του Δήμου Λήμνου.

Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου Λήμνου
 
 

communitycentreslogo_rgb.jpg
koinpantfarm.png
banner_taksidevontas_sti_limno.jpg
banner_kanonismoi.jpg
udata.png
bannerkifi5.png
bikesharing.jpg
polioxni2.jpg
civilprot2.jpg
banner_kep.png